Vårt Ansvar


Roomi är mer än en dryck, det är ett helhetskoncept där naturliga svenska smaker, miljö, hälsa och socialt ansvarstagande utgör grunden för konceptet.

ROOMI Consciously Yours handlar om att leverera produkter som kan få konsumenten att känna sig trygg i att vi gör vårt bästa för att ta ansvar för en mer hållbar värld. Därför har vi valt att klimatkompensera produktion och transporter genom Vi-skogen och märka våra produkter med Äkta Vara. Vi tillämpar ISO-standarden ISO 26000 – Vägledning för socialt ansvarstagande.

Roomi stiftelse, en stiftelse vi bildat för att kunna stödja lokal matproduktion och kultur. Tillsammans med Dan Andersson-sällskapet har Roomi stiftelse instiftat ett nytt pris, Lilla Dan Andersson-priset för att uppmuntra unga konstnärer och hedra Dan Anderssons minne.